meil
loc
 
Přihlášení
Uživatelské jméno:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Vítejte na stránkách Akademického senátu TUL
Příští zasedání:

Datum příštího zasedání AS TUL zatím není známo.

(obvykle každé druhé úterý v měsíci)

Další předpokládané (možné) termíny zasedání AS: 14. listopadu 2017, 12. prosince 2017


Další informace:

Dodané podklady pro jednání naleznete v sekci "Pracovní materiály".

Svojí případnou neúčast prosím oznamte e-mailem na adresu senat@tul.cz.

Upozornění: Do programu nejbližšího zasedání AS TUL budou zařazeny materiály, které budou dodány do pondělí do 12:00 hodin týden před tímto zasedáním, aby bylo možné dodržet zákonnou lhůtu 7 dní pro zpřístupnění materiálů členům akademické obce! Vnitřní předpisy fakult je třeba dodat 14 dní před termínem zasedání, aby mohl AS TUL požádat o stanovisko rektora (v souladu s platnou novelou VŠ zákona).

Volební a jednací řád Akademického senátu TUL - úplné znění ze dne 5.8.2016 zde (pdf).

5.12.2016 21:42:55

Podklady pro jednání AS TUL podle § 9 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb.:

Materiály pro jednání AS TUL jsou zpřístupněny po přihlášení na intranetu TUL v sekci "Akademický senát"
(www.tul.cz/akademicky-senat/pracovni-materialy).


12.12.2016 13:47:52

V sekci Pracovní materiály byl přidán k tématu "7. Řád výběrového řízení pro obsazování pracovních míst akademických pracovníků FS TUL." nový soubor "Průvodní dopis".


12.12.2016 13:47:37

V sekci Pracovní materiály byl přidán k tématu "7. Řád výběrového řízení pro obsazování pracovních míst akademických pracovníků FS TUL." nový soubor "Návrh řádu".


12.12.2016 13:45:49

V sekci Pracovní materiály byl přidán k tématu "5. Tabulky mzdových tarifů Technické univerzity v Liberci." nový soubor "Návrh nové tarifní tabulky".


24.11.2016 12:52:31

Na stránkách byl aktualizován zápis z jednání s názvem "Zápis z elektronického hlasování ze dne 11. 10. 2016". Soubor naleznete v sekci "Zápisy z jednání".


24.11.2016 12:49:38

Na stránkách byl aktualizován zápis z jednání s názvem "AS 11.10.2016 - zápis z jednání". Soubor naleznete v sekci "Zápisy z jednání".


23.11.2016 17:37:58

Na stránky byl přidán nový zápis z jednání s názvem "15.11.2016 - Seznam přijatých usnesení". Soubor naleznete v sekci "Zápisy z jednání".


23.11.2016 17:37:00

Na stránky byl přidán nový zápis z jednání s názvem "15.11.2016 - zápis z jednání - pracovní". Soubor naleznete v sekci "Zápisy z jednání".